Reqbi İttifaqının oyun qaydaları və Nizamnaməsi (2012)

Qaydalar 15-may-2012, 09:49 emil 0 0

azerbaican rugby emil eli

Əyləncə kimi yaranan oyun, qlobal şəbəkəyə çevrilərək, ətrafında stadionlar, strateqiyalar və mürəkkəb inzibati struktur yaradılmışdır. Oyundan və uyğun olan köməkçi strukturdan əlavə reqbi bir sıra sosial və emosional anlayışlar əhatə edir:  cəsarət, sədaqət, idman ustalığı, intizam və komandada birgə iş kimi. Bu Nizamnamənin rolu oyuna nəzarət sistemini yaratmaq, hansı ilə ki, oyunun və davranışın üsulu qiymətləndirilə bilərlər. Bu Nizamnamənin məqsədi – reqbinin unikallığını həm oyun meydanında həm də kanarda saxlayıb qorumağını təmin etməkdir. Nizamnamə oyuna aid, ona hazırlıq və həmçinin qaydaların tətbiqinin əsas prinsiplərini əhatə edir. Ümid etmək istəyir ki, oyunun bütün səviyyələrində cəlb edilmiş insanlara bu Nizamnamə standartlarını təyin edəcək. 

Azərbaycan dilində Nizamnəmənin buraxılması iri maliyyə vəsaiti tələb edir. Bu səbədən Nizamnaməni rus və ingilis dillərində yerləşdirməyə məcburiyyət qarşısındayıq.

 

Rus dilində PDF

İngilis Dilində PDF

Birlikdə Azərbaycan Reqbisini İdman ailəsində öz yerini almasına çalışaq

Əlaqələr