Məşq - 9

Məşq 60-65 dəq
Topa sahib olmaq ,topu hərəkətdə qəbul və ötürmə texnikası.
Nəzəriyyə - top ilə işləmə texnikası ilə tanışlıq: 1-2 dəq.
Texnika, məşqlər: 10 dəq.
Topu hərəkət sırasında oyunda saxlama.
Nəzarət. в„– 13, в„– 17.
Taktika: OYUN - 10 dəq.
Texnika, məşqlər: 10 dəq.
Nəzarət в„– 6., Nəzarət. в„– 6A. Topu yerə düşmədən yerdən götürün.
Taktika: OYUN - 10 dəq. ГњBD (Гњmumi bədən tərbiyəsi): 20 - 25 dəq. Atlamalar - 8-10 atlamadan ibarət 5 seriya (qurbağa).
Yüksəyə tullanma seriyaları arasında: - dəzgahdan itələmələr: 10-15 dəfə 4 seriya, aşağı çubuğa çıxarmaq: 15-18 dəfə 4 seriya.


HərəkətВ 10


Hərəkət 13


Hərəkət 17


Əvvəlki səhifəyə qayıt
21

Birlikdə Azərbaycan Reqbisini İdman ailəsində öz yerini almasına çalışaq

Əlaqələr