Məşq - 5

Məşq 60-6 dəq
Fərdi qorunma
İsinmə hərəkətləri: Texnika: 7-10 dəq.
11, 12 nömrəli ofis. Topun qəbulu və ötürülməsi cüt, məsafə 2 metr.
Məşqçi topun düzgün qəbulu və ötürülməsinə nəzarət edir.
Taktika: OYUN - 10min.
Nəzəriyyə - fərdi tutma, yanal, birbaşa tutuş texnikasının əhəmiyyəti 1-2 dəq.
Texnika - yıxılır, diz üstə durur, ayağa qalxır - 15 dəq.
Nəzarət. в„– 7, в„– 8. в„– 9. Taktika: OYUN: 10 dəq.
Fərdi iş - 10 dəq.

HərəkətВ 7

Hərəkət 8


Hərəkət 9


Hərəkət 11


Hərəkət 12


Əvvəlki səhifəyə qayıt
15

Birlikdə Azərbaycan Reqbisini İdman ailəsində öz yerini almasına çalışaq

Əlaqələr