Məşq - 18

Məşq 60-65 dəq
Texnika: 7 dəq.
5-ci məşqi. Topu yerində , 8 nəfərlik bir cərgədə durur, topu əldən-ələ bir istiqamətə, sola, sağa, iki istiqamətəВ  keçirmək (topu itirməmək).
Texnika: 10min. Topu yerində 1,5 - 2 m məsafədə, sola, sağa, iki istiqamətə ötürmək (itki yoxdur, bir müddət).
Texnika: 10 dəq. Topu xətdə, hərəkətdə keçir.
Nəzarət. в„– 13. Məşq. в„– 17.
Taktika:
Oyun - 10min. Texnika: 15 dəq. Fərdi "sünilik", təkbətək oyun.
Nəzarət. в„– 18, в„– 18A, в„– 18B, в„– 18C, в„– 18D, в„– 18E.
Taktika: Oyun - 10min.
Fərdi iş - 10 dəq.

Hərəkət 5


Hərəkət 13


Hərəkət 17


Hərəkət 18


Hərəkət 18a


Hərəkət 18b


Hərəkət 18c


Hərəkət 18d


Hərəkət 18eƏvvəlki səhifəyə qayıt
16

Birlikdə Azərbaycan Reqbisini İdman ailəsində öz yerini almasına çalışaq

Əlaqələr