Məşq - 15

Məşq 60-65 dəq
Topa sahib olmaq ,topu hərəkətdə qəbul və ötürmə texnikası.
Nəzəriyyə - top ilə işləmə texnikası ilə tanışlıq: 1-2 dəq.
Texnika: 10 dəq.
Topu bir xətlə ələ keçirmək və irəli getmək.
Nəzarət. в„– 13. Məşq. в„– 17.
Taktika:
OYUN - 10 dəq.
Ayaq təması texnikası, məşqlər 10 dəq.
Nəzarət. в„– 14, в„– 14A.
Torpaq təmas texnikası 10 dəq.
Nəzarət. в„– 15, в„– 15A.
Taktika:
OYUN - 10 dəq. Fərdi iş: 10 dəq.

HərəkətВ 13

Hərəkət 17


Hərəkət 14


Hərəkət 14a


Hərəkət 15


Hərəkət 15a
Əvvəlki səhifəyə qayıt
19

Birlikdə Azərbaycan Reqbisini İdman ailəsində öz yerini almasına çalışaq

Əlaqələr